Preskočiť na obsah

Správna miera ako liek na chamtivosť

Súčasťou hebrejskej Biblie sú aj mudroslovné knihy, medzi ktorých patrí aj kniha Prísloví. Obsahuje neskutočné bohatstvo rád a odporúčaní, ako sa v živote riadiť múdrosťou, praktizovaním dobrých etických a morálnych hodnôt, ktoré vychádzajú zo základnej premisy: 

Rob dobre sebe aj druhým, ako sa dá! Pros Boha o životnú múdrosť. Počúvaj Ho. Ži tak, aby si sýtil svoju dušu dobrými myšlienkami a podla toho sa aj správal. 

Keby bola kniha Prísloví napísaná dnes, patrila by určite medzi bestsellery motivačnej literatúry.

Jedna z mnoha dobrých rád znie takto:

Nedávaj mi chudobu ani bohatstvo, udeľ mi toľko chleba, koľko potrebujem, aby som sa nepresýtil, nezaprel ťa a nepovedal: „Kto je Hospodin?“ Aby som neschudobnel a nekradol a nezneuctil tak meno svojho Boha. (Príslovie, 30 kap., verše 8-9)

Toto židovské príslovie hovorí, že mať príliš málo alebo príliš veľa je problém.

Mať príliš veľa znamená riziko byť nezávislý na Bohu a na druhých. Znamená to byť v živote sebestačný. 
Mať príliš málo znamená riziko byť závislý na pudu sebazáchovy. Chcem prežiť a potrebujem sa uživiť. Spravím pre to všetko. Prekročím hranice, ktoré by som inak neprekročil. Ukradnem. Zabijem…

Autor knihy Príslovia prosí Boha o správnu mieru. V našom prípade je to zvyčajne problém toho, že máme príliš veľa.

Ježiš v podobenstve o bohatom sedliakovi (Lk 12,15-21) varuje pred chamtivosťou:

„Dajte pozor a vyvarujte sa akejkoľvek chamtivosti po nadbytku! Lebo život človeka nezávisí od jeho majetku a hojnosti.“ 

Chamtivosť, ako píše americký pastor Andy Stanley v knihe Nepriatelia srdca, je jedna zo štyroch negatívnych vlastností, ktoré ovládajú dušu človeka. Chamtivosť pritom definuje ako:

stav, kedy má človek pocit, že to čo má, mu patrí, pretože si to v živote zaslúžil.

Nadobudnutý majetok a nadbytok vníma ako svoju zásluhu, ako výsledok vlastnej píle a pracovitosti. Má potrebu dokazovať seba I druhým, že sa vie o seba postarať…

Nájsť správnu mieru v živote znamená vzdať sa vlastnej nezávislosti a zásluhovosti. Vzdať sa pocitu, že mi veci patria a že si ich zaslúžim. Potrebujem žiť viacej prítomnosťou ako budúcnosťou. Viacej dávať ako šporiť. Viacej vnímať každý deň ako dar a vyjadrovať vďačnosť voči svojmu Stvoriteľovi.

Foto: https://www.artsy.net/artwork/eric-forstmann-take-out

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *