Preskočiť na obsah

Môj biblický príbeh

Biblia je najčítanejšiou knihou na svete. To je fakt. Nikto už ale neskúma, ako sa číta. Od prvej strany po poslednú? O tom dosť pochybujem. Koľko rodičov kúpilo alebo darovalo svojim deťom výtlačok Svätého Písma a ten potom zapadol prachom?

Viera v neomylnosť Písma

Aj ja som vyrastal s jedným takým výtlačkom. Nosil som ho v nedeľu na bohoslužbu a to bolo všetko. Poznal som ale obsah Písma. Počúval som z kazatelne príbehy o stvorení, o potope, o izraelskom národe, o Ježišovi, jeho príchodu na zem, živote, smrti a vzkriesení. Apriori sa predpokladalo, že všetci veria tomu, že sa veci udiali tak, ako boli napísané. V tej dobe som ešte nič netušil o náuke o neomylnosti Písma. Až oveľa neskôr som pochopil, že v určitých kresťanských kruhoch je dôležitejšie nie čítať Bibliu, ale veriť v ňu. Veriť v pravdivosť, neomylnosť, bezchybnosť Písma. Bodka. Žiadna diskusia. Žiadna konfrontácia s vlastnými pochybnosťami alebo životnou situáciou. Ber všetko alebo nič.

Krása teologického jazyka

Krásu Biblie som začal objavovať až na vysokej škole v Prahe, kedy som navštevoval prednášky zo Starého Zákona profesora Hellera na Evanjelickej fakulte Univerzity Karlovy. Jan Heller bol bielovlasy sedemdesiatročný pan, veľmi láskavý a múdry človek, ktorý výklad Biblie zvyčajne okorenil o skúsenosti zo svojho života viery. A to bolo fascinujúce. Zrazu som zistil, ako môžem vstúpiť do starodávnych príbehov a stať sa ich súčasťou. Heller vedel po hebrejsky lepšie ako ktokoľvek iný a jeho znalosť jazyka bola bránou do hlbšieho porozumenia biblického jazyka a jeho príbehu. Snaha o porozumenie, prečo bola Biblia napísaná tak, ako bola napísaná (tzv. hermeneutika) se odvtedy stala pre mňa kľúčom k pochopeniu jazyka viery. Pochopil som, že dôležitejšie ako história (ako sa veci stali) je teológia (čo mi chcú povedať o tom, aký je Boh) a ako tohto Boha môžem spoznávať vo svojom živote cez stále platné skúsenosti človeka s hlavnými javmi života ako sú túžba po prijatí a láske, strach z odcudzenia, problém vlastnej viny, túžba po slobode atď. 

Dnes môžem povedať, že vzťah k Biblii som si začal budovať až vtedy, keď som sa zbavil fundamentalistického predporozumenia, že Biblia je neomylná, pretože bola Bohom nadiktovaná. Práve toto predporozumenie sa stáva problémom v okamihu, keď si začneme klásť poctivé otázky o tom, ako vznikla Biblia a ako sa vyrovnať s chybami a nezrovnalosťami, ktoré Biblia obsahuje. Biblia nie je bezchybná, pretože Biblia nie je vedecký elaborát a ani nie je napísaná Bohom. Je to súbor kníh rôznych žánrov ako poézia, mudroslovná literatúra, príbehy, proroctvá, pastorálne listy atď a bola napísaná rôznymi autormi v rôznych dobách. Každý žáner má pritom iné pravidlá a jednotlivé spisy boli napísané z rozličných dôvodov a za určitým účelom. Knihy hebrejskej Biblie (tzv. Starý Zákon) navyše nie sú dielom konkrétneho autora, ale sú výsledkom dlhej ústnej tradície, ktorá bola zapísaná až oveľa neskôr. 

Ako píše Peter Enns vo svojej knihe The Bible Tells Me So: 

V Biblii čítame o stretnutiach starovekých ľudí s Bohom v konkrétnej dobe a na konkrétnych miestach. Títo ľudia si kladú otázky a vyjadrujú ich jazykom a myšlienkami, ktoré sú im známe. Verím, že tieto stretnutia s Bohom boli pravé, autentické a skutočné. Ale boli aj starodávne – a to vysvetľuje, prečo sa Biblia správa tak, ako sa správa.”

Na perspektíve záleží

Čím viac som sa začal zaoberať Bibliou, jej vznikom, autorstvom a jej posolstvom, tým viac som si začal uvedomovať, že čím bližšie sa na veci pozeráme, tým sú komplikovanejšie. Manželstvo, cirkevný zbor, osobnosť človeka, vedecká disciplína, čokoľvek na svete je zložitejšie, keď vidíme, ako veci fungujú zvnútra. A naopak, čím povrchnejší je náš pohľad, tým steteotypyzovanejšie a jednoduchšie sú naše pohlady a názory. To isté platí o Biblii a o viere. Perspektíva je dôležitá.

Našťastie dnes existuje veľa vzdelaných biblistov, ktorí sa snažia popularizovať Bibliu tak, aby Biblii mohli porozumieť aj kresťania, ktorí nemajú teologické vzdelanie. Biblisti ako Tim Mackie (Bible Project) alebo Peter Enns (Bible for Normal People) mi pomohli rovnako ako Jan Heller pochopiť, o čom je Biblia a nájsť si k nej ten správny vzťah a tu správnu perspektívu. Títo autori sa snažia ukázať, že Biblia nemá byť modlou ani zbraňou proti nepriateľom, ale nevyčerpateľnou studnicou múdrosti a krásnou literatúrou, prostredníctvom ktorej môžeme porozumieť posolstvu o tom, že život každého človeka má rovnakú hodnotu. Vďaka tejto hodnote nemusí človek cítiť vinu za to, aký je, ale môže nájsť zmysel svojho života v hľadaní pravdy a lásky, ktorá nám bola zjavená v svedectve rôznych ľudí, ale najviac v osobe Ježiša Krista. To je dobrá správa evanjelia, o ktorej hovorí Biblia. 

C.S.Lewis o vzťahu Biblie a Božieho Slova povedal, že:

„Je to samotný Kristus, nie Biblia, kto je pravým Božím slovom. Biblia, čítaná v správnom duchu a s vedením dobrých učiteľov, nás k nemu privádza.“ Som vďačný za učiteľov ako Jan Heller, Tim Mackie alebo Peter Enns, ktorí mi pomohli spoznať, že nie Biblia, ale Kristus je tým pravým Božím Slovom a že som si našiel nový a hlbší vzťah k biblickým knihám, ktoré zaznamenávajú historický vnútorný zápas človeka o hľadaní autentickej viery.” 

Dnes môžem povedať, že Biblia je pre mňa životne dôležitá kniha. Snažím si ju pravidelne čítať, modliť sa žalmy a rozmýšľať nad výzvami, ktoré pred nás stavia Ježiš vo svojom učení o Božom kráľovstve a o jeho nasledovaní. Nie všetkému rozumiem. Nie všetko dodržujem, čo učil Ježiš. Môj biblický príbeh sa stále vyvíja. Ale mám dobrý pocit, že som aspoň trošku pochopil, čo je ústredné posolstvo biblického príbehu a mám radosť z toho, že ma Biblie inšpiruje a vedie na mojej životnej ceste. 

Vďaka Pane za tvoje Slovo a za svedkov viery, o ktorých môžem čítať a s nimi prežívať ich zápas o autentickú vieru.

Pozn. O mojom vzťahu k Biblii som sa rozprával aj v podcaste Proboha: https://proboha.cz/magazin/nezarazene/redakce/2021/12/podcast-spouste-krestanum-bible-nedava-smysl/

Photo by Aaron Burden on Unsplash

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *