Preskočiť na obsah

Autentická viera

Langoš s parmezánom

Existuje aj náboženský gýč. Každý si pod tým zase predstavuje niečo iné, ale aj tu mám pocit, že to čo rozhoduje, je absencia pokory a vytrhávanie veci z kontextu.. Povyšovanie vlastnej pravdy. Nerešpektovanie súvislostí, nerešpektovanie inakosti druhého človeka. Iba ja a moja vlastná absolútna pravda. 

Freud superego

Viera a superego

Superego určuje, čo považujeme za správne a čo za nesprávne. V prípade, že sa ego (to, čo chcem), dostáva do konfliktu s tým, čo by som mal (superego), dochádza u človeka k vyvolaniu pocitu viny. Poznáte to? Pocit viny z toho, že chcem niečo iné, ako to, čo mi hovoria veriaci okolo mňa, že čo je správne? Nehovorím, že to čo chcem, že vždy správne. Ale prečo by som mal mať pocit viny z toho, keď si myslím niečo iné?

Spoveď slovenského evanjelikála

Áno, toto je môj coming-out. Som EVANJELIKÁL. Jasné, rozumiem, asi netušíte, čo to znamená. Málokto na Slovensku to tuší. Je nás totiž oveľa menej ako 4%. Na Slovensku sa k evanjelikálnym cirkvám hlási približne 25 000 ľudí. Keby bola nejaká celoslovenská evanjelikálna konferencia, všetci by sa asi zmestili na Kmotríkov štadión.